Rozwój technologii GSM i prace komitetu Group Special Mobile.

Rozwój technologii GSM i prace komitetu Group Special Mobile.

Nadzór nad pracami działającego przez okres 38 tygodni, Group Special Mobile sprawowali Armin Silberhorn z Niemiec, Stephen Temple z Wielkiej Brytanii, Philippe Dupuis z Francji i Renzo Failli z Włoch. W 1989 roku komitet Groupe Spécial Mobile został przydzielony do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

EUROPEJSKI GROUP SPECIAL MOBILE.

W 1986 roku Komisja Europejska zarezerwowała pasmo 900 MHz dla GSM, a pierwsze na świecie połączenie GSM zostało oficjalnie wykonane przez premiera Finlandii Harri Holkeri 1 lipca 1991 roku. Budowy pierwszej sieci GSM podjęła się firm Nokia i producent telefonów Siemens, obsługą zajęła się Radiolinia. W następnym roku wysłano pierwszą wiadomość tekstową SMS, a Vodafone UK i Telecom Finland, podpisały pierwszą umowę o roamingu międzynarodowym.

Od 1991 roku rozpoczęto prace nad udostępnieniem pasma 1800 MHz, a pierwsza sieć je wykorzystująca, została uruchomiona w Wielkiej Brytanii w 1993 roku. W tym samym czasie Telecom Australia wdrożył sieć GSM na terenie Australii, a na rynku sprzedaży detalicznej pojawił się pierwszy ręczny telefon komórkowy GSM. W 1995 roku uruchomiono komercyjnie usługi faksowania, przesyłania danych i wiadomości SMS w Europie. Stany Zjednoczone powołały na obszarze swojego terytorium, pierwszą sieć GSM 1900 MHz, a wykonane na świecie badania analityczne, wykazały przekroczenie liczby 10 milionów przez użytkowników GSM. Również w 1995 roku do życia powołano Stowarzyszenie GSM. Karty SIM GSM zostały wprowadzone na rynek w 1996 roku, a w 1998 roku liczba abonentów GSM na całym świecie przekroczyła 100 milionów.

PASMA MHz ORAZ EWOLUCJA TECHNOLOGII GSM.

Pierwsze komercyjne usługi GPRS, zostały uruchomione w roku, a na rynku sprzedaży detalicznej pojawiły się pierwsze telefony zsynchronizowane z GPRS. W 2001 roku, uruchomiono pierwszą sieć UMTS powstałą na bazie technologii 3G, która ze względu na użyte w niej unowocześnienia, przekroczyła zakres definicyjny standardu GSM. W tym czasie, liczba abonentów GSM na całym świecie przekroczyła 500 milionów. W 2002 roku wprowadzono pierwszy Multimedia Messaging Service (MMS), a zaraz po tym udostępniono użytkownikom telefonii mobilnej, usługi EDGE. Do 2005 roku sieci GSM stanowiły ponad 75% światowego rynku sieci komórkowych, obsługując 1,5 miliarda abonentów.

W 2005 r. uruchomiono również pierwszą sieć obsługującą protokół HSDPA. Pierwsza sieci uruchomiona zgodnie z jego standardami nie jest już częścią standardów technologii GSM. Na podstawie HSDPA powstała sieć telekomunikacyjna HSUPA, uruchomiona w 2007 roku oraz jej wersje uplink i downlink.

Dodaj komentarz