Jakie przepisy i normy musi spełniać drabina ewakuacyjna?

Jakie przepisy i normy musi spełniać drabina ewakuacyjna?

Mocowana na stałe do pionowych budynków drabina ewakuacyjna pełni zwykle funkcję jednej z dróg ewakuacyjnych w razie niebezpieczeństwa. Każdy budynek powinien posiadać taką właśnie drabinę na wypadek pożaru lub innego wydarzenia, które mogłoby zagrażać życiu osób, znajdujących się wewnątrz. Drabina powinna być zamontowana w odpowiedni sposób, który zapewni bezpieczne wydostanie się na dach budynku.

Drabina ewakuacyjna musi jednak spełniać pewne normy i regulacje prawne, aby mogła być dopuszczona do użytku. Jest to ważne zwłaszcza wtedy, kiedy liczy się czas wydostania się na zewnątrz budynku. Ponadto regulacje prawne oraz normy to podstawa, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z drabiny.

Jakie przepisy i normy musi spełniać drabina ewakuacyjna?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, to najważniejszy dokument, który musi być brany pod uwagę podczas montażu drabiny ewakuacyjnej. Wynika z niego, że:

  1. W budynku, który musi posiadać drogę ewakuacyjną dla ludzi z wyższych kondygnacji, dopuszcza się stosowanie na tej drodze drabiny ewakuacyjnej, prowadzącej na dach nad niższą kondygnacją lub na poziom terenu, jeżeli liczba osób przebywających jednocześnie na wyższej kondygnacji nie przekracza 50, a w budynku z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem – 15. Nie dotyczy to jednak zakładów pracy chronionej.
  2. Drabiny ewakuacyjne powinny być umieszczane w miejscach, które są łatwo dostępne, by przyspieszyć ewakuację. Ponadto zabronione jest montowanie drabin naprzeciw świetlików i okien.
  3. Tylko w przypadku, gdy różnica wysokości nie przekracza 3 m, dopuszcza się wykonywanie drabin ewakuacyjnych bez obręczy, lecz z uwzględnieniem innych obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Drabiny ewakuacyjnie powinny również spełniać normy Europejskie, takie jak: EN-ISO-14122-4, DIN-14094-1, DIN-18799-1.

Drabina z koszem ochronnym

Kosz ochronny musi zostać zamontowany wtedy, kiedy długość drabiny ewakuacyjnej przekracza 3 m. Szerokość drabiny na dach, posiadającej kosz ochronny, powinna wynosić co najmniej 50 cm, a odstęp między szczeblami maksymalnie 30 cm. Sam kosz powinien mieć średnicę o wymiarach min. 70 cm x 80 cm. Drabina mocowana na stałe powyżej 3 m ma być zabezpieczana obręczami, by zapobiegać upadkom.

Drabiny ewakuacyjne powinny być zamontowane w taki sposób, by zapewnić bezpieczne wejście oraz zejście z dachu. Generalnie powinna być możliwa samodzielna ewakuacja, dlatego warto jest wspomóc się opinią służb ratownictwa pożarowego podczas montażu.

Dodaj komentarz